• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

İlişki Koçluğu Sertifika Programı

İlişki Koçluğu Sertifika Programı
Iliski Koçlugu

Hayatımızın temelinde ilişkilerimiz yer alır. Dışarıdan ihtiyaç duyduklarımızı karşılayan, bizi biz yapan ilişkilerimizdir. Onlar ile gelişir; dönüşürüz. Bu nedenle, ilişkilerimizin dengeli ve sürdürülebilir; kendimiz, değerlerimiz ve yaşam biçimlerimiz ile uyumlu olmaları, hayat tatminimiz açısından önceliğimizdir. İlişki becerilerimizi, ilk kez ebeveynlerimi aracılığıyla birebir yaşayarak ya da onları gözlemleyerek öğreniyoruz. Bu becerileri aldığımız/modellediğimiz kişiler, sağlıklı ya da sağlıksız bireyler olabiliyorlar. Özellikle sağlıksız bireyleri modellemişsek, bu hayatımızın devamındaki ilişkilerde de kendini gösterebiliyor. Bazı insanlar mutlu, dengeli, tatminkar ilişkiler yaşarlarken bazıları neden mutsuz, dengesiz ve tatminsiz ilişkileri sürdürmeye devam ediyorlar?

Acı veren bir ilişki, dayanılmaz boyuta vardığında, ayrılığı da beraberinde getiriyor. Kendimizi korumak için doğal savunma mekanizmamız harekete geçiyor; bu olumsuz tecrübeyi ileriki tecrübelerimiz için referans alıyor ve kendimizi güvenli bir yere “saklıyoruz”. Bizi acıdan koruyan, ancak aynı zamanda da yaşama sevincinden ve eğlemekten mahrum bırakan bir kabuğun içine...

İlişki Koçluğu Eğitimi

Peki filmi geri sarsak.... Sürdürülebilir olmayacağını ilk andan farkettiğimiz bir ilişkiye girmeme tercihimizi kullansak ya da güzel giden bir ilişki içerisindeyken problemler ile karşı karşıya kaldığımızda, onları sağlıklı ve ilişkiyi güçlendirecek biçimde ele alabilsek, nasıl olurdu?

Problemler, doğru ele alındıklarında ilişkinin temelini sağlamlaştıracı görev görürler. İstenen, beklenen, arzu edilen ilişkiler kurulabilirler. Sağlıksız ilişki kurma biçimleri farkındalık ve emek ile sağlıklı ilişki kurma biçimi ile değiştirilebilirler. İki kişi “çok temel” dedikleri farklara rağmen, bir arada kalmak ve ilişkilerini yürütmek istiyorlarsa, bunu yapabilirler. Peki nasıl? İlişki Koçu bunlar ve bunlar gibi durumlar yaşanırken çiftin yolculuklarına dahil olur; çiftin iletişim ve ilişki kurma paternlerini okuyarak, çifte yansıtarak; ilişkilerinin sürdürülebilir ve doyumlu olabilmesi için ilişkiyi yapılandırarak çifte eşlik ve ortaklık eder. Bu ortaklık esnasında, esas olan bireylerin ortak ilişkileri ile ilgili ortak bir amaçlarının olması ve bu sürece ne kadar adanmış olduklarıdır.

Eğitim, bir ilişkiye koçluk yapma konusunda bilgi ve becerilerin yanı sıra, “ilişki” özelinde koçluk almak isteyen kişilere koçluk yapabilmenin detaylarına da giriyor. Kişinin kendi ile iletişimi, sürekli benzer kişileri hayatına çekmesi (onları çekici bulması), mutlu olmadığı ilişkilerde ısrar etmesi, sürdürülebilir bir ilişki istemesine rağmen ard arda sürmeyen, süremeyen ilişkileri yaşamına dahil etmesi, Bay/Bayan Mükemmel arayışı, ben ve biz kavramları ve bunun gibi ilişkilere dahil birçok alan üzerinden yansıtmalı olarak uzman bir İlişki Koçu’nun bilmesi gereken yapıtaşları da eğitim dahilinde katılımcılar ile interaktif biçimde konuşuluyor, detaylanıyor, paylaşılıyor.

İlişki Koçu, danışanının ilişkisini farklı bir açıdan görmesini sağlar. Koç ile danışan, danışanın kötü ilişkilerini geride bırakması, gerekiyorsa ilişkilerini değiştirmesi ve ileriye dönük sağlıklı ve sürdürülebilir ilişkiler kurması için birlikte çalışırlar.

İlişki Koçu, sınır, kararlılık ve dürüst iletişim gibi sağlıklı ilişki becerileri kazanması için hedefler koymasında danışanını destekler. Koç, danışanına çeşitli düzeylerde dinleme, etkili sorular sorma ve karşısındaki insanla nasıl “biz” olunacağına dair beceriler öğretir. Danışan bu becerilerle donatıldığında, ilişkileriyle ilgili sağlıklı ve bilinçli kararlar verebilme güveni kazanır.

İlişki Koçu, danışanının kendi ihtiyaçları ile ilişkide olduğu kişinin ihtiyaçları arasında denge kurabilmesini, böylece doyumlu bir ilişki inşa etmesini destekler. Bunun için, başarılı bir İlişki Koçu’nun kendi hayatında da bu dengeyi nasıl kuracağını bilen ve bunu yaşamının bir parçası haline getiren bir anlayışa sahip olması gerekir. İlişki Koçu, danışanlarının dürüst ve hassas olmaları için güvenli bir zemin hazırlar. İlişki modelleri ve beklentilerini objektif ve gerçek benlikleriyle keşfetmek için danışanlarını destekler. İlişki Koçu, sağlıklı ilişkiler yaratmak için kendi yolunda olmalıdır ve danışanlarından almalarını istediği sorumlulukları, açık, dürüst ve hassas bir alanda kendisi de alıyor olmalıdır.

İlişkileri uzmanlık alanı olarak seçen koçlar, kendi ilişki becerilerini geliştirmeleri için çok çalışmalı ve danışanlarının hayatlarının her alanında sağlıklı ve canlı ilişkiler yaratmalarını desteklemek için hevesli olmalıdırlar.

İlişki koçları, olmasını istediğimiz birliktelik ve bu birlikteliğe uygun koşulların sağlanması için size yardımcı olur. Hayatınızın mutlulukla dolmasını temin eder. Sizi ve karşınızdaki  kişiyi, iletişim konusunda bilinçlendirerek, yaşamınızın  daha kaliteli bir düzeye ulaşmasına  yardımcı olur. İlişki  koçları, günümüzde artık daha fazla bir şekilde tercih edilmektedir. Başarılı bir iletişimin ne demek olduğunu herkes bilmektedir.

İlişki koçu; şu anda  sizinle, ilişkide olan yakın çevreniz (aileniz, sevgiliniz, akrabalarınız, iş arkadaşlarınız) arasındaki, ilişki kalitesini artırmaya yardımcı olan kişidir.

İlişki Koçluğu Sertifika Programını Nasıl Öğreneceksiniz

•İlk olarak çiftlerin yaşamlarında ulaşmak istedikleri duygu, durum veya sonuçları belirleyerek;

•Bireysel isteklerin, çift olarak isteklerle nasıl aynı paralelliğe geleceğini;

•Hedeflerin nasıl gerçekleşebileceğini kişinin kendisine nasıl bulduracağınızı;

•Çiftlere Sorumluluklarını gerçekleştirerek;

•Kararsızlık, umutsuzluk, çalışamamak vb. olumsuz durumların ortadan kaldırarak;

•Motivasyon kaynaklarını ortaya çıkararak;

•Çiftlerin birlikte geçirdikleri zamanı etkin kullanarak;

•Doğru ve hızlı kararlar alarak;

•Alternatif düşünme modelleri geliştirerek;

•Çiftlerin ihtiyaçları doğrultusunda danışanların kendilerini yeniden yapılandırmasını sağlayarak,

•Gerekli tekniklerin üzerinde çalışıp,

•Uygulamalar yaparak öğreneceksiniz. 

İlişki Koçluğu Sertifika Programı Neler Kazandırır

•Eğitimde öğrendiklerinizin değerlendirilip belgelendirilmesiyle uygulama kabiliyeti kazanabildiğiniz bir meslektir.

•İlişki koçluğu eğitimi, bütün koçluk eğitimlerinin temelidir.

•İlişki Koçu; ilişkinin her evresinde çiftlerle çalışılabilir. 

•Bireylerin daha ilk tanışma aşamasından itibaren, tüm ilişkilerinin sağlıklı yürüyüp, yürümediğini kontrol edebilir.

•Kontrol altında dengeli ve sevgi dolu birçok yuva kurulabilir. 

•İlişki koçluğunun yardımlarıyla; büyütülmüş olan sorunlar çözülerek birçok yuva kurtulabilir.

•Kısacası bir yerde insanlar varsa, orada iletişim var demektir. 

•Bu iletişimlerin sağlıklı olabilmesi için de ilişki koçlarına ihtiyaç hissedilir.

İlişki Koçluğu Sertifika Programının Amacı

Programın amacı; kişinin benliğinde, yaşadığı toplum içinde yanlış değil ama  farklı kişilikler  de  olduğunu anlamak ve kavramaktır. Bu çerçevede sağlıklı ilişkiler kurmayı ve geliştirmeyi hedefler.

İlişki Koçluğu Sertifika Programının Türü

Bir tür koçluk sertifika programıdır. 

İlişki Koçluğu Sertifika Programının Süresi

Program süresi 70 saattir. 

İlişki Koçluğu Sertifika Programına Kimler Katılabilir

Eğer kariyerinizde değişiklik yapmak istiyorsanız veya ilişki koçu olmak istiyorsanız ilişki Koçu Yetiştirme Eğitimimiz tam size göre. ilişki koçu olmak istiyorsanız veya ilişkinize sahip çıkmak istiyorsanız, Artık sizde ilişki koçu olabilir ve yeni yaşantınıza başlamak için bizden randevu alabilirsiniz. Katılmak isteyen herkes uzmanlarımızca yeterli bunduğu takdirde programa katılabilir. 

İlişki Koçluğu Sertifika Programının Süreci

1.Aşama: Farkındalık aşamasıdır. Mevcut durumu fark edip, öğreneceklerinizle tanıştığınız aşamadır.

2.Aşama:  Veri toplama aşamasıdır. Okunacak dokümanlar ve anlatılanlardan ihtiyaç duyulan verilerin toplandığı aşamadır. 

3.Aşama: Verilerin içselleştirilmesi aşamasıdır. Bu aşamada toplanan verilerin uygulamaya yetecek hale gelmesi için Advanced Master koçları ile karşılıklı yaptıkları sorgulama aşamasıdır.  

4.Aşama: Yansıtma aşamasıdır. Advanced Master koçlar ile birlikte yapılan uygulama seanslarıdır. 

5.Aşama: Değerlendirme aşamasıdır. Advanced Master koçlar tarafından programın değerlendirmesi yapılarak yetkinlik için sertifika alabilmeye yeterliliği değerlendirilir. 

6.Aşama: Uygulama aşamasıdır. Bireysel çalışanlara vaka destek yardımı yapılır. 

7.Aşama; Tasarım aşamasıdır. Kurumsal çalışmalar yapacaklar için iş modeli tasarım ve desteği yapılır. 

8.Aşama: Çözüm ortaklığı aşamasıdır. Koç mesleki faaliyetlerine başladıktan sonra üyelik sistemi sayesinde program tasarımı/ denetimi/ sertifika konularında sürekli çözüm ortaklığıdır. 

İlişki Koçluğu Sertifika Program Yöneticileri

Saygın Coaching & Consulting bünyesindeki yaşam koçları, hayatın nasıl daha etkin ve etkileşimli olabileceği sorusundan yola çıkarak, yepyeni bir yöntemle gelişim dünyasında bütünsel yaklaşım danışmanlığını uygulamaktadır.

Saygın Coaching & Consulting tarafından yaşamın en önemli aktörlerini profesyonel hale getirmeyi hedefleyen bir proje geliştirildi. Bireyin bedensel, zihinsel, sosyal ve ruhsal yönden analizi yapılarak ihtiyaçlarını saptayan koçlar yetiştirilir. Bu çalışmalar Kişisel ve Kurumsal Gelişim Uzmanı, Profesyonel Advanced Master Koç, Cemal KONDU genel direktörlüğünde yürütülmektedir. Ekipte, bireyin gerçek potansiyeliyle buluşmasında etkin rol oynayan performans ve zihinsel gelişim teknikleri konusunda uzmanlar da bulunmaktadır.

Ücretsiz ön görüşme yapmak için bizden randevu almanız yeterli olacaktır.

İlişki Koçluğu eğitimleriyle ilgili detaylı bilgi için:

İzmir İlişki Koçluğu Sertifika Programı  için 0(232) 422 59 54 yâda 0 (535) 667 32 24 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir İlişki Koçluğu Sertifika Programı tıklayabilirsiniz.

İzmir Karşıyaka İlişki Koçluğu Sertifika Programı için 0 242 323 73 15 yâda 0 (505) 445 15 31 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya İlişki Koçluğu Sertifika Programı  tıklayabilirsiniz.

Muğla İlişki Koçluğu Sertifika Programı için 0 242 323 73 15 yâda 0 (505) 445 15 31 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya İlişki Koçluğu Sertifika Programı tıklayabilirsiniz.

Denizli İlişki Koçluğu Sertifika Programı için 0 242 323 73 15 yâda 0 (505) 445 15 31 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Denizli İlişki Koçluğu Sertifika Programı tıklayabilirsiniz.

Antalya İlişki Koçluğu Sertifika Programı için 0 242 323 73 15 yâda 0 (505) 445 15 31 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Antalya İlişki Koçluğu Sertifika Programı tıklayabilirsiniz.

 

 

Bu makale şu konularla ilgili olabilir : - - -
İlişki Koçluğu Sertifika Programı başlıklı 2437 kişi tarafından okundu ve kişi tarafından yorumlandı

Ayrıntılı Bilgi İçin Biz Sizi Arayalım

  
 
 

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bir Yorum Yazın