• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Koçluk

Koçluk Nedir?

Koçluk

İnsanlar asla olmayacak, başarılamayacakmış gibi görünen şeylerin bir koç desteğiyle nasıl basit yollarla başarılabildiğini, daha yeni yeni anlamaya başlıyorlar. Koç, daha çok hayal kurmanıza sonra da hayallerinizi gerçeğe dönüştürmenize yardımcı olur. Size aklınıza bile gelmeyecek yepyeni bir yasam biçimi alternatifi hazırlar. Koç kendinizle bağlarınızı güçlendirir. Size dışarıdan bakan dürüst bir göz olarak kendinizi daha yakından keşfetmenize ve bilinçli şekilde pozitif yönde değiştirmenize yardımcı olur. Koçun temel amacı; içinizdeki en iyiyi, en mükemmeli ortaya çıkarmanızı sağlamaktır. Koç nasıl biridir? Koç sizin dostunuz olan, size önem veren biridir. Koç. Sizin için kendini mümkün olanın en iyisini yapmanıza adamış bir kişidir. Size, sizin iyiliğinize meydan okur, kancadan kurt

Koçluk Hakkında

Koçluk

Koçluk, bireyin kişisel gelişiminde, yeteneklerini ve ilgi alanlarını fark etmesinde, hedeflerini belirginleştirmesinde, davranış ve duygularını kontrol altında tutabilmekte, kendi iç sesini dinleyip doğru karar vermekte oldukça etkili bir yöntemdir. Koçluk eğitimlerinin temel amacı; bireyin hedeflerini belirleyip hedeflerine kısa zamanda ulaşmasını sağlamak, bu yönde karşılaşılan sorunların çözülmesinde yardımcı olmak, olay ve durumlara farklı yaklaşım ve bakış açıları getirmek, davranış biçimlerini geliştirmek, hedeflere ulaşmakta önümüze çıkan fırsatların etkin ve doğru kullanılmasını sağlamak, ayni zamanda öğrenme ve kavrama yeteneğini geliştirmektir. Koçun bireyi tüm bu yönlerde geliştirmek için yapması gerekenler; hedeflerin doğru belirlenmesi için kişinin kendini ve potansiyelini fark etmesini sağlamak ve bu anlamda bireye gereken cesareti sunmak, elde edilecek sonuçları hızlandırmak amaçlı yapılan etkinliklere odaklanmayı sağlamak ve hızlandırmak, ulaşılması

Koçluk Eğitimleri

Koçluk

Ülkemizde gün geçtikçe daha sık duyulmaya başlanan koçluk kavramı kişinin performansını artırmayı amaçlayan bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Yöneticiliğin bir boyutu olarak kurum içinde kullanılabilen koçluk, aynı zamanda danışmanlar tarafından her kesime hitap eden bir hizmet olarak da sunulabiliyor. Pfizer, Unilever, American Express, Philips gibi dünya devlerinin yöneticileri koçluk yöntemlerinden faydalanıyorlar. Birçok şirket hızla değişen dünyamızda eğitimli iş gücünün geleneksel yöneticilik modeliyle idare edilemeyeceğinin bilincine varmış durumda. Bu da liderlik kavramı ile birlikte koçluk kavramını beraberinde getiriyor. Koçluk en kısa ve öz anlatımla ‘istenen performansa ulaşmak için koç (coach) ve danışan (coachee) arasında kurulan planlı bir gelişim ilişkisi’ olarak tanımlanabilir. Amacı danışanın kendi belirlediği hedefe, koçun desteğiyle ulaşması ve sorunlarının üstesinden tek başına gelmeyi öğrenmesidir. Süreç boyunca danışan kendisini d

İzmir Koçluk Merkezi

Koçluk

Kişilerin ya da kurumların, olmak istedikleri konumla içerisinde bulundukları konum arasındaki mesafeyi geleceğe odaklanmak suretiyle ve eyleme geçerek kapatmayı hedefleyen bir sistemdir. Koçluk,performans geliştirme konusunda ve her çeşit öğretinin elde edilmesinde en hızlı sonuç alınan yöntemdir. Koçluk sürecinin başlangıç noktası, ortası ve ölçülebilir sonuçları ile sahip olduğu sınırları vardır. Koçluk faaliyetini etkin olarak uygulayan kurumlar, çalışanlarının vizyonları ile organizasyonun vizyonu arasındaki uyumu kurar ve bireylerin performanslarını artırarak kurumsal hedeflerine kolaylıkla ulaşmalarını sağlarlar. Koçluk sisteminin kurulması ve koçluk ortamının oluşturulması adına önce kurumlarla bir takım görüşmeler yapılmaktadır.Bu görüşmeler, CEO'da dâhil olmak üzere tüm çalışanları kapsamaktadır. Görüşmelerin

Bireysel Koçluk Seansı

Koçluk

Coaching sözcüğünün, İngilizcede kıymetli malların bir noktadan diğerine taşınması amacıyla kullanılan posta arabalarına verilen isim olarak ilk kez 1500'lü yıllar içerisinde kullanıldığını biliyor muydunuz? Her kisinin özel ve değerli olduğu ilkesinden yola çıkarak oluşturulankoç ve danışan çalışması içerisinde; danışanın içinde var olan potansiyeli keşfetmesi, hedeflerini ve değerlerini belirlemesi, değişim için istek duyması ve bunu gerçekleştirmesi hedeflenir. Koçluğun Faydaları Nelerdir?

Koçluk Hakkinda Bilgi

Koçluk

Koçluk, Kendinizi tanımaya ve keşfetmenize yardımcı olur. Değişim ve dönüşümlerin dıştan içe değil içten dışa olduğunu gösterir. Mutluluğun dışarıda aranmamasını ve eğer içsel huzurunuz varsa mutluluk ve kişisel zenginliğin olduğunu kavramanıza yardımcı olur. Mutlu yaşam becerisini arttırmaya, içsel kaynaklarınıza ulaşmaya, kaynakları istenildiği biçimde ve süreklilikte kullanmanıza, hayatınızda yapmak isteyip de yapamadığınız çalışmalar ve davranışlar için aksiyon planı yapmanıza ve her şeyden önce sahip olduğunuz değerlerinizin olduğuna ve bunlarla mutlu olmanıza yarayan, bireylere ve kurumlara destek sağlayan özel bir kişisel gelişim süreç programıdır. Hayatın bir dengeden ibaret olduğunu ve ancak buna sahip olursanız bedensel, ruhsal ve zihinsel zenginlik ve bolluğa ulaşmanıza imkân olduğunu görmenizi sağlayan çalışmalardır. Koçluk bir farkındalık kazanma

Koçluk (Coaching)

Koçluk

Son dönemlerde herkesin dilinde olan coaching ( koçluk ) konusuna biraz değinelim istiyorum. Koçluk o kadar popüler bir sözcük haline gelmeye başladı ki, yaşamımızın neredeyse her alanında duymaya başlar olduk. Takım koçluğu, Yaşam koçluğu, Satış koçluğu, Aile koçluğu, Kariyer koçluğu,Girişimcilik koçluğu, Performans koçluğu, Üst Yönetim koçluğu ve daha bir çok alanda koçluk yapılır ve hizmet alınır oldu. İşletmelerde veya özel hayatlarımızda her gün birçok konu ile ilgilenme ve kararlar vererek ilerlemek zorunda

 1 2 3