• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Koçluk Eğitimi

Koçluk Eğitimi
Koçluk

Koçluk sözcüğü yönetim dünyasında ne anlama gelir? Bir koç olarak davranış sergileyen yönetici koçluk yaptığı kişiye yardımcı olmaktadır, ancak iş dünyasında koçluk yapmanın öyle bazı özel unsurları vardır ki, bir futbol koçu ya da şarkıcı koçu bunları kullanmıyor olabilir.

Koçluk nedir, ne değildir?

Koçluk bireyin ya da kurumların gelişimine katkıda bulunma fırsatıdır. Bu iki taraflı partnerliktir. Koçluk yapılan kişinin potansiyelini azamiye çıkarıp hedeflerine varmasına yardımcı olmak amacıyla, her iki taraf da bilgi ve deneyim paylaşımında bulunurlar.

Koçluk nedir?

• Öğrenme ve gelişim aracıdır.

• İnsanları ve kurumları hedeflerine ulaşması için kılavuzdur.

• Kararlaştırılmış sonuçlara ulaşmak amacıyla, karşılıklı deneyim ve kanaat paylaşımıdır.

Koçluk ne değildir?

• Herhangi bir kişinin davranışlarını ya da hareketlerini düzeltme imkanı.

• Kişinin hedeflerine varması için önlemler almaya yönlendirmek.

• Her şeyin yanıtını bilen bir uzman ya da danışman olmak.

İyi koçlukta zorlama olmaz. Koçluk hem olan nedir, hem de işe yarayacak olan nedir sorularına yanıt arar. Birlikte çalışmanın performansı yükselteceğine inanılıyorsa, koçluk yapılır ya da koçluğa ihtiyaç duyulur. Koçluk sayesinde insanlara şu konularda yardımcı olunabilir.

Güçlü yönlerin maksimum seviyeye çıkarılması, Kişisel engelleri aşmak, Daha etkin olunması için yeni beceriler ve yetkinlikler edinmek, Yeni sorumluluklara hazır hale getirmek, Kendini yönetmek, Hayattan tatmin duygusu, Motivasyonu yükseltmek. Koçluk danışan ile beraber eylem planlarının birlikte geliştirilebileceği rahat bir ortamın yaratılmasını gerektirir. Olabildiğince etkin bir koç haline gelebilmek için aşağıdaki beceriler konusunda ustalaşmak gerekmektedir.

• Dinlemek için niyet etmek ve etkili bir dinleyici olmak,

• Doğru yerde doğru soruları sormak,

• Kanaatlerini savunmak,

• Geri bildirimde bulunmak,

• Geri bildirim almak,

• Görüş birliği sağlamak Yaşam koçu dinleyen, söylenmeyenleri de duyan, satır aralarını okuyan kişidir.

Danışan ise konuşan, anlatan kişidir. Yaşam Koçu güçlü sorular soran, danışanın hiç kendine sormadığı soruları soran kişidir. Danışan bu sorular karşısında düşünen, kendi cevapları ile kendi doğrularını keşfeden kişidir. Yaşadığı farkındalık ile doğruyu bulunan danışanın o anda yaşadığı mutluluğu görmek her şeye bedeldir.

Yaşam Koçu bireylerin kurduğu özel ve iş hayatında ki ilişkileri, Kişisel, Mesleki ve Yönetsel gelişimlerini geliştirmeye yöneliktir. Birçok dalda Yaşam Koçluğu ile çok başarılı sonuçlara ulaşılmaktadır. Tüm insanlar biricik ve özeldir. Doğada en az bulunan özel taşlara paha biçilemezken, doğada bir tane bulunan eşsiz varlığa yani biz insanlara değer hiç biçilemez.

Herkesin kendi içinde barındırdığı sonsuz zengin kaynaklara, o eşsiz ışığı gün yüzüne çıkarmak için Yaşam Koçluğu eşsiz bir araç olarak karşımıza gelmektedir.

Bu süreçte koç birey ile yol arkadaşlığı yapar. Doğru soruları sorarak, etkin olarak dinleyerek, gözlemleyerek, yönlendirme yapmadan, sınırlamalar getirmeden kişinin kendi yolunda ilerlemesine ve kendi potansiyelini ortaya çıkartarak hedeflerine ulaşmasına destek olur.

Koç; 

Gerçekte istediğiniz şeyin ne olduğunu, problemleri çözme için yeni yollar bulmanızı, değerleriniz konusunda net olmanızı ve davranışlarınızı ona göre belirlemenizi, inançlarınızın sizi nasıl desteklediğini veya sınırladığını belirlemenizi ve gerekenleri değiştirmenizi, hedefleriniz ve ona giden yol konusunda netleşmenizi, kendi kaynaklarınızla bağlantıya geçmenizi ve bunları nerelerde kullanacağınızın yolunu gösterir.

Ancak bu farkındalığımızı harekete geçirmek sorumluluğu danışana aittir. Birçok insan yönünü ve dengesini bulmak konusunda koçluğa ihtiyaç duymaktadır. Hayat ile ilgili her türlü konu hakkında belirlenen sonuçlara ulaşmak için koçluk hizmeti alınabilir.  

Son yıllarda bir koçla çalışan öğrencilerin hem okul basarileri ciddi oranda artmakta hem de hedeflerini belirleme ve ulaşma konusunda çok daha etkili oldukları görülmektedir.

Koçluk Türleri;

İnsanın içinde yer aldığı ve hayatını daha iyi yapmak istediği hemen hemen her alanda koçluk yapılabilir. Günümüzde sıklıkla başvurulan koçluk türleri şunlardır:

Yaşam Koçluğu

Yasam koçluğu sistemi kişinin içinde bulunan mevcut potansiyelin en etkin bir şekilde kullanılmasına imkân sağlamak için çalışır. Bireyin is ya da özel hayatına dair arzu ettigi hedefleri belirlemesine hedeflerini gerçekleştirmek adına sahip olduğu güçlerinin ortaya çıkarılmasına yârdim eder. 

Kurumsal Koçluk: Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler içindir. Kazancı artırmak, şirketi büyütmek, daha fazla pazar payı elde etmek, personelin motivasyonunu artırmak vb. gibi kurumun hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı olunur.

Kurum ve kurum çalışanlarının hedeflerinin gerçekleştirilmesini temel alarak performans düzeyini arttırmaya, isteklendirme artısına, stres yönetimine, zaman yönetimine, değişim ve gelişime odaklanarak doğru strateji ve davranış biçimleri geliştirmeyi sağlayan bir disiplindir.

Kariyer Koçluğu

Bireyin bana hangi meslek uygun sorusuna cevap verebilmesini sağlamak amacıyla bireysel özelliklerini, güçlü yönlerini, yetkin oldukları alanları meydana çıkararak, kişilerin maddi ve manevi tatmin yasayabilecekleri bir mesleği tercih etmeleri için karar vermeleri süreci içerisinde onlara yardımcı olan bir sistemdir.

Kariyer Planlamada amaç; kişinin sevebileceği, yeteneklerine, becerilerine uygun mesleği bulmasına yardımcı olmak

Kariyer Geliştirmede amaç; kişinin işinde performansını artırarak ilerlemesi,  terfi etmesi, kariyerini geliştirmesine yardımcı olmak

 İlişkiler Koçluğu:  Kişinin hem kendisiyle hem de diğer kişilerle – iş, aile, eş, arkadaş, sevgili, vb.- olan ilişkileri kapsar. Amaç kişinin kendisiyle ve diğerleriyle olan ilişkilerini geliştirmek, etkin ilişkiler kurabilmesine yardımcı olmaktır.

 Sağlıklı Yaşam ve Zayıflama Koçluğu: Amaç, kişiye sağlıklı yaşam ve zayıflamayla ilgili yardımcı olmak ve bu yönde yeni farkındalıklar ve alışkanlıklar kazandırarak daha sağlıklı, mutlu yaşam kurmasını desteklemektir. Zihnen-bedenen-ruhen daha sağlıklı bir yaşam için kişinin önündeki engelleri kaldırmasına ve ilerlemesine yardım eder.

 Yönetici Koçluğu: Yönetici pozisyonundaki kişilerin yönetim becerilerini geliştirmek, işteki performanslarını artırmak yönünde yardımcı olunur. Kurumlar, performanslarını ve becerilerini geliştirmesini istediği yöneticiler için koçlarla çalışabilir.

Satış Koçluğu: Koç, satıcının özellikleri, bilgi, becerisini göz önüne alarak işinde performansını artırmasına, yeni olasılıklar ve çözümler üretmesine yardımcı olur. Bu süreçte kişinin kendisi ve potansiyeliyle ilgili farkındalık düzeyi artar.

 Takım Koçluğu: Takım koçluğunda amaç, takımları belirlenen hedef doğrultusunda harekete geçirmek ve hedefe ulaşılmasını sağlamaktır. Burada yaşam koçluğundan farklı olarak takım ile çalışılır. Koçluk sürecinde takım olarak istenen hedefe ulaşılmasının yanında ekip üyeleri bir takım sinerjisi oluşabilmesi için gerekli olan becerileri ve davranışları da (var olan kaynakların etkin kullanımı, çıkar çatışmasının önüne geçilmesi, bilgi paylaşımı, işbirliği, vb.) bu süreçte uygulayarak kazanmış olmaktadır. 

Ücretsiz ön görüşme yapmak için bizden randevu almaniz yeterli olacaktir.


Koçluk eğitimleriyle ilgili detaylı bilgi için :


İzmir’deki Koçluk eğitimlerimiz için +90(232) 422 59 54 - +90(535) 667 32 24 numaralı telefondan 

ulaşabilirsiniz veya İzmir Koçluk Eğitimi için tıklayabilirsiniz.


İzmir Karşıyaka Koçluk eğitimlerimiz için +90(232) 369 50 81 - +90(532) 100 11 65 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir Karşıyaka Koçluk Eğitimi İçin tıklayabilirsiniz.


Muğla'daki Koçluk eğitimlerimiz için +90(252) 213 00 98 - +90(532) 100 11 65 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Muğla Koçluk Eğitimi İçin tıklayabilirsiniz.

Denizli'deki Koçluk eğitimlerimiz için +90(258) 213 0 999 - +90(532) 100 11 65 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Denizli Koçluk Eğitimi İçin tıklayabilirsiniz.


Antalya'daki Koçluk eğitimlerimiz için 0 242 323 73 15 yâda 0 (505) 445 15 31 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Antalya Koçluk Eğitimi İçin tıklayabilirsiniz.


Ankara Koçluk eğitimlerimiz için 90(312) 419 10 21 - +90(532) 207 68 06 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Ankara Koçluk Eğitimi İçin tıklayabilirsiniz.

Bu makale şu konularla ilgili olabilir : - - -
Koçluk Eğitimi başlıklı 3203 kişi tarafından okundu ve kişi tarafından yorumlandı

Ayrıntılı Bilgi İçin Biz Sizi Arayalım

  
 
 

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bir Yorum Yazın