• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Koçluk Eğitiminin Amacı

Koçluk Eğitiminin Amacı
Koçluk

Koçluk (Coaching) en kısa  ve öz anlatımla; istenen performansa  ulaşmak  için  koç (coach) ve danışan (coachee) arasında kurulan planlı bir gelişim ilişkisidir. Hayallerimizi hedeflere dönüştüren ve bizi adım adım yaratmak istediğimiz geleceğe taşıyan bütünsel bir sistemdir.


Kişilerin ya da kurumların, olmak istedikleri konumla bulundukları konum arasındaki mesafeyi geleceğe odaklanarak ve eyleme geçerek kapatan bir sistemdir.Kısaca Koçluk, belirlediğiniz hedefe giden yolda,sizi hedefinize hızla ve güvenle “taşıyan” bir yol arkadaşlığıdır.


Koçluk, performans geliştirmede ve her türlü öğretinin kazanılmasında en hızlı yöntemdir. Koçluk sürecinin başlangıcı, ortası ve ölçülebilir sonuçları ile sınırları vardır. 


Koçluğun en önemli unsuru farkındalıktır. Farkındalık bakış açılarına normalden daha derin bir netlik getirir, odaklanmanızı sağlar. İçinde olduğunuz sistemi anlamanıza, sistemi oluşturan dinamiklerin (etkileşimlerin) farkına varmanıza yardımcı olur. Kişilerin ve olayların arasındaki ilişkileri netleştirir. Kendimizin farkına varınca, duygularımızın ve isteklerimizin, bazen bakış açımızı çarpıttığının farkına varırız. Netleştiğinizde amaçlarınıza çok rahat ulaşabiliriz.


Koçluk kişisel bir görüşme ile başlar. İlk görüşmede ihtiyaç ve hedefler belirlenir. Koçluk ilişkisinin kapsamı netleştirilir ve ulaşmak istenilen sonuçlar oluşturulur. Takip eden koçluk seansları, yüz yüze ya da telefonla yapılabilir.

 

Koçluk terapiden, mentorluk veya danışmanlıktan ne şekilde farklıdır?


Terapi, problem odaklı, koçluk ise potansiyel odaklıdır. Terapi iyileştirme amaçlıdır, koçluk yeni olasılıklar yaratır. Terapide uzman-danışan ilişkisi vardır, koç ise danışanla aynı seviyededir. Koçluk ilişkisinde hareket, sorumluluk ve takip üzerinde durulur. Danışmanlık ise uzmanlık alanlarında bilgi verir, problemleri teşhis eder, reçete yazar, çözüm getirir. Koçluk, danışana kendi çözümlerini buldurur. Mentor, sahip olduğu tecrübeyle yol gösterir. Koçlar mentorluk yapabilir ancak bu koçluk ilişkisi değildir.

 

Koçluk Ne Değildir?


Ayaküstü bir konuşma değil, yapılanmış bir sürecin parçasıdır.

Çalışanları doğrudan geliştirmeyi değil, onlara kendilerini geliştirebilecekleri donanımı kazandırmayı amaçlar.

Çalışanın yalnızca eksiklerini değil, güçlü yönlerini de tespit eder ve geliştirir.

Sorunlu davranışları düzeltmeye değil, çalışanların beceri ve yeteneklerini artırmaya yöneliktir.

Amaç; yapılması gerekenleri çalışanların yerine yapmak, problemleri onlar adına çözmek ya da onlar adına karar vermek değil, onlara kendi çözümlerini buldurmaktır.


Doğal hayata baktığımızda canlıların yaşamının devamlılığını sağlayan etkinin  güçlü olmalarından değil doğal yaşama ve değişime uyum sağlamalarından kaynaklandığını görürüz. Günümüz dünyası  sürekli gelişen bilim ve teknoloji ile kendini yenilemeye geliştirmeye devam ediyor. Fütürolog’lar da gelecekte, ‘’daha iyi ve daha çok eğitim’’ alan insanların başarılı olacaklarını ve böylece refaha ve mutluluğa ulaşacaklarını savunuyorlar.


Hal böyle olunca da yeniliklere uyum sağlamak kaçınılmaz olacaktır. O zaman da  akla gelen ilk soru  ”insanlar bu değişime nasıl adapte olacaklar?”


Bu amaçla 1890’lı yılların başında  önce sporcuların performansını artırmak üzere uygulanan bazı teknik ve yöntemlerle ortaya çıkan koçluk yaklaşımı, günümüzde de kurumlarda ve bireysel yaşamda verimliliği ve  başarıyı artırmak için uygulanmaya devam ediyor.


Koçluk, öncelikle kişisel gelişim ve farkındalık eğitimidir. Bireyin kendisini tanıyarak, ne olduğu, ne olmak istediği ve nereye ulaşmak istediği ile potansiyelinin  ortaya çıkmasına odaklanarak, davranışlarında ve seçimlerinde daha esnek olabilmesini sağlayan bir eğitim modelidir.


Koçluk eğitimi öncelikle ‘’Ben kimim?’’ sorusunun cevaplarını bireye buldurarak kendisini tanımasına yardımcı olur. Kendini tanıyan birey de değerlerinin farkındadır ve ne istediğini bilir. Hedef belirlendikten sonra da artık nereye, nasıl gidileceğinin cevaplarını kolayca bulmaya başlar.


Koçluk eğitimi;


Bireyin yeteneklerini keşfederek, potansiyelini  ortaya koyar,


Özgüvenini geliştirir,


İş ve özel hayat dengesini sağlayarak kişisel başarıyı artırır,


İletişimi geliştirir ve güçlendirir,


Hayat amacını, yani var olma amacını buldurur,


Bireyin daha mutlu,huzurlu ve dengede yaşamasını destekler,


Hayat bitmeyen bir öğrenme yolculuğudur. Koçluk eğitimleri, hayatında azla yetinmeyen, neleri hak ettiğini bilen ve daha fazlasını hayatına katmak isteyen bireylere bu kazanımları sunan tam donanımlı bir eğitim modelidir.


Koçluğun Amaçları


Koçluk, hedefe ulaşma stratejileri bütünüdür. Her hedef kişiye özeldir ve genel bir hedefe ulaşma stratejisi yoktur. Koç, çalıştığı kişinin ruh haline uygun olarak en etkili hedefe ulaşma stratejilerini o kişiye uygun hale getirir.


Koçluğun en belirgin amacı, bir hedefi sonuçlandırma becerileri kazanmak ve bu süreci sonuna kadar yönetebilmektir.


Koç öncelikle güçlendirici sorular yardımıyla çalıştığı kişinin beklentilerini, hedefe ulaşmak için nasıl bir ruh haline ihtiyaç duyduğunu ve hangi adımları atması gerektiğini ortaya çıkarır. Sonrasında bir eylem planı oluşturulur ve bu eylem planı birlikte uygulamaya geçirilir.


Koçluk çalışmasının amaçları kısaca:


-         - Danışanın güçlü yönlerini ortaya çıkarmak


-          - Zayıf yönlerini kaldıraç kullanarak güçlendirmek


-          - Hedefleri net ve ulaşılabilir hale getirmek


-          - Sürecin keyif verici olmasını sağlamak


-          - Kişinin çözüm yollarını kendi kendisine bulmasını sağlamak


-          - Tüm adımları somutlaştırmak


-          - Kişinin içsel kaynaklarını bulmasına yardımcı olmak


-          - Zorlukları fırsata dönüştürmek diye sıralanabilir.


NLP ile desteklenmiş Koçluk programlarımızda, tüm bu amaçlar ve çok daha fazlası adım adım, uygulamalı planlar şeklinde Koç adaylarımızla paylaşılır.


 Ücretsiz ön görüşme yapmak için bizden randevu almaniz yeterli olacaktir.


Koçluk eğitimleriyle ilgili detaylı bilgi için :


İzmir’deki Koçluk eğitimlerimiz için +90(232) 422 59 54 - +90(535) 667 32 24 numaralı telefondan 

ulaşabilirsiniz veya İzmir Koçluk Eğitimi için tıklayabilirsiniz.


İzmir Karşıyaka Koçluk eğitimlerimiz için +90(232) 369 50 81 - +90(532) 100 11 65 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir Karşıyaka Koçluk Eğitimi İçin tıklayabilirsiniz.


Muğla'daki Koçluk eğitimlerimiz için +90(252) 213 00 98 - +90(532) 100 11 65 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Muğla Koçluk Eğitimi İçin tıklayabilirsiniz.

Denizli'deki Koçluk eğitimlerimiz için +90(258) 213 0 999 - +90(532) 100 11 65 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Denizli Koçluk Eğitimi İçin tıklayabilirsiniz.


Antalya'daki Koçluk eğitimlerimiz için 0 242 323 73 15 yâda 0 (505) 445 15 31 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Antalya Koçluk Eğitimi İçin tıklayabilirsiniz.


Ankara Koçluk eğitimlerimiz için 90(312) 419 10 21 - +90(532) 207 68 06 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Ankara Koçluk Eğitimi İçin tıklayabilirsiniz.

Bu makale şu konularla ilgili olabilir : - - - -
Koçluk Eğitiminin Amacı başlıklı 1833 kişi tarafından okundu ve kişi tarafından yorumlandı

Ayrıntılı Bilgi İçin Biz Sizi Arayalım

  
 
 

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bir Yorum Yazın