• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Koçluk Eğitimleri

Koçluk Eğitimleri
Koçluk

Koçluk sözcüğü yönetim dünyasında ne anlama gelir? Bir koç olarak davranış sergileyen yönetici koçluk yaptığı kişiye yardımcı olmaktadır, ancak iş dünyasında koçluk yapmanın öyle bazı özel unsurları vardır ki, bir futbol koçu ya da şarkıcı koçu bunları kullanmıyor olabilir.

 Koçluk nedir, ne değildir?

Koçluk bireyin ya da kurumların gelişimine katkıda bulunma fırsatıdır. Bu iki taraflı partnerliktir. Koçluk yapılan kişinin potansiyelini azamiye çıkarıp hedeflerine varmasına yardımcı olmak amacıyla, her iki taraf da bilgi ve deneyim paylaşımında bulunurlar.

Koçluk nedir?

• Öğrenme ve gelişim aracıdır.

• İnsanları ve kurumları hedeflerine ulaşması için kılavuzdur.

• Kararlaştırılmış sonuçlara ulaşmak amacıyla, karşılıklı deneyim ve kanaat paylaşımıdır.

Koçluk ne değildir?

• Herhangi bir kişinin davranışlarını ya da hareketlerini düzeltme imkanı.

• Kişinin hedeflerine varması için önlemler almaya yönlendirmek.

• Her şeyin yanıtını bilen bir uzman ya da danışman olmak.

İyi koçlukta zorlama olmaz. Koçluk hem olan nedir, hem de işe yarayacak olan nedir sorularına yanıt arar. Birlikte çalışmanın performansı yükselteceğine inanılıyorsa, koçluk yapılır ya da koçluğa ihtiyaç duyulur. Koçluk sayesinde insanlara şu konularda yardımcı olunabilir.

Güçlü yönlerin maksimum seviyeye çıkarılması, Kişisel engelleri aşmak, Daha etkin olunması için yeni beceriler ve yetkinlikler edinmek, Yeni sorumluluklara hazır hale getirmek, Kendini yönetmek, Hayattan tatmin duygusu, Motivasyonu yükseltmek. Koçluk danışan ile beraber eylem planlarının birlikte geliştirilebileceği rahat bir ortamın yaratılmasını gerektirir. Olabildiğince etkin bir koç haline gelebilmek için aşağıdaki beceriler konusunda ustalaşmak gerekmektedir.

• Dinlemek için niyet etmek ve etkili bir dinleyici olmak,

• Doğru yerde doğru soruları sormak,

• Kanaatlerini savunmak,

• Geri bildirimde bulunmak,

• Geri bildirim almak,

• Görüş birliği sağlamak Yaşam koçu dinleyen, söylenmeyenleri de duyan, satır aralarını okuyan kişidir.

Danışan ise konuşan, anlatan kişidir. Yaşam Koçu güçlü sorular soran, danışanın hiç kendine sormadığı soruları soran kişidir. Danışan bu sorular karşısında düşünen, kendi cevapları ile kendi doğrularını keşfeden kişidir. Yaşadığı farkındalık ile doğruyu bulunan danışanın o anda yaşadığı mutluluğu görmek her şeye bedeldir.

Yaşam Koçu bireylerin kurduğu özel ve iş hayatında ki ilişkileri, Kişisel, Mesleki ve Yönetsel gelişimlerini geliştirmeye yöneliktir. Birçok dalda Yaşam Koçluğu ile çok başarılı sonuçlara ulaşılmaktadır. Tüm insanlar biricik ve özeldir. Doğada en az bulunan özel taşlara paha biçilemezken, doğada bir tane bulunan eşsiz varlığa yani biz insanlara değer hiç biçilemez.

Herkesin kendi içinde barındırdığı sonsuz zengin kaynaklara, o eşsiz ışığı gün yüzüne çıkarmak için Yaşam Koçluğu eşsiz bir araç olarak karşımıza gelmektedir.


Ticari işletme koçluğu, giderek, üç sebepten dolayı önemli hale geliyor. İnsanlar artık profesyonel bağlılıklarını işverenlerinden kendilerine yöneltmektedirler. Yani birçok işvereni kapsayan kariyerlerine yatırım yapıyorlar. Dolayısıyla şirketler artık anladılar ki, en iyi adamlarını muhafaza etmenin tek yolu, onlara yatırım yapmak, onları geliştirmek ve koçluk da bunu yapmanın en iyi yoludur.

 

İkincisi, kilit elemanların koçluk almaşı bir şirketin kaynaklarının en odaklı kullanılmasıdır; zira bu, kaynakları en çok ihtiyaç duyuldukları yerlere getirir.

 

Üçüncüsü ise, ticari işletmelerdeki eğitimlerin uzun vadeli sonuçları çoğu kez hayal kirik ligi yaratır. O gün eğitimde büyük bir başarılı olabilirler belki, ama eğitime katılanlar ertesi gün ayni büroya gider, kendilerine ayni şekilde davranan ayni insanlarla çalışırlarsa, eski davranışlarına dönerler; çünkü her şey bu eski davranışı destekleyecektir. Bu yüzden eğitimin epey bir kısmi, uzun vadede heba olmuş paradır, çünkü bu eğitim sürdürülebilir bir değişime yol açmaz. Bununla birlikte eğitimin ardından katılımcılara kılavuzluk edecek, yaratılan sevk ve heyecanı canlı tutacak ve onların 'her zamanki is yine' havasına karsı koymalarına yârdim edecek bir koçla, bu değişimlerin daha fazla kalıcı olma sansı vardır. Koçluk becerileri ayrıca, bir yöneticinin becerilerini ölçülemeyecek kadar artırır.

 

Genel olarak koçluk size, dikkate değer ölçüde etkin bir şekilde insanlara yârdim etme yolu sunar. Ayrıca becerilerinizi kendi kendinize koçluk yapmakta da kullanabilirsiniz. Koçluk, bir beceriler takımı, harika şekilde ödüllendiren ve devamlı olarak yayılan bir meslektir


Öğrenci Koçluğu Eğitimi


Öğrencilerin kendilerini tanımaları, hedeflerini belirlemeleri, stres ve kaygılarını yönetebilmeleri, yeterli yönlerini geliştirebilmeleri ve potansiyellerini en etkin biçimde kullanabilmeleri için öğrencilere verilen destek hizmetlerini ve uygulamaları kapsayan eğitimdir.

  

Öğrenci Koçluğu Eğitimi ne işe yarar?


Öğrenci Koçluğu Eğitimi, öğrencilerin kendilerini tanımaları, hedeflerini belirlemeleri, stres ve kaygılarını yönetebilmeleri, yeterli yönlerini geliştirebilmeleri ve potansiyellerini en etkin biçimde kullanabilmeleri için öğrencilere destek hizmetleri verilmesini sağlar.


Yaşam Koçluğu Eğitimi


Yaşam koçluğu; psikolojik problemi olmayan ve yaşamında normal davranışlar sergileyen bireylerin hedeflerine daha hızlı ve etkili ulaşmasına yardımcı olmak amacıyla verilen profesyonel bir, kişisel gelişim hizmetidir. Yaşam koçu, Psikologların veya Psikiyatrinin uzmanlık alanına giren anormal davranışlarla, psikolojik hastalıklarla ve psikolojik problemlerle ilgilenmez. Normal davranış sergileyen insanların hayatında nasıl daha başarılı olabileceğiyle ilgilenir. Tedavi edici değil geliştiricidir.


Günümüz koşulları hızlı değişimlere ayak uydurmamızı zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle bireyler iş yaşamlarında ve özel hayatlarında profesyonel koçluk desteğine ihtiyaç duyabilirler.

 

Yaşam Koçluğu kişisel hedeflerine ulaşmalarında bireylere bir yol haritası sunar. Alanlarında başarılı olmuş binlerce insanın, yaşamları boyunca elde ettikleri deneyimleri danışanlara aktarır. Bu deneyimlerin ortak özelliklerini araştırır ve bireylerin kullanabilecekleri stratejiler haline çevirir.


Aile Koçluğu Eğitimi


Aile Koçluğu; ebeveynler ve çocuklar arasında, mükemmel sayılabilecek ilişkilerin kurulabilmesini sağlar. Aile bireylerinin, aile içi görevlerini en iyi nasıl yerine getirebileceklerini, ailenin sosyal statüsünü de göz önüne alarak belirlerler. Sorunlu evliliklerde, eşlere yol göstererek, eşlerin birbirlerini daha iyi ve daha doğru anlamalarını sağlayarak, bireylerin mutluluklarına katkıda bulunurlar. Aile koçlukları sayesinde birçok yuva yıkılmaktan kurtulmuştur.


Evlilik sadece bir imza değildir. Farklı şartlarda yetişmiş iki insanın, aynı şartlarda yaşamasını sağlamak, kolay bir şey değildir. Aile koçluğu tüm bu zorlukları aşmanızda, size yardımcı olabilecek güvenilir bir dost olacaktır.


Certified Coach


Temel ve ileri koçluk tekniklerini kapsayan 90 saatlik bir eğitimdir. Kişisel ve kurumsal olmak üzere A'dan Z'ye tüm koçluk alanlarını kapsamaktadır. Eğitim sonunda gerekli bilgiyi ölçme değerlendirmeleri yapıldıktan sonra sertifika almaya hak kazanan  katımcılarımıza MTI (Mind Training İnstitute) tarafından Certified Coach sertifikası verilecektir.


Master Certified Coach


Master Certified Coach Programı profesyonel koçluk süreçlerini profesyonelce açıklayan ve Profesyonel Koçluk, Yaşam Koçluğu, Öğrenci Koçluğu, Yönetici Koçluğu, Aile Koçluğu, İlişki Koçluğu vb. koçluk süreçlerinin tüm yöntemleri ve ilkelerini öğreten kapsamlı bir sertifika programıdır. Master Certified Coach Programını tamamlayan Master Koçların en önemli özelliği Certified Coach’lar yetiştirebilmeleridir. Eğitim sonunda gerekli bilgiyi ölçme değerlendirmeleri yapıldıktan sonra sertifika almaya hak kazanan katımcılarımıza MTI (Mind Training İnstitute) tarafından Master Certified Coach sertifikası verilecektir.


Professional Certified Coach


Professional Certified Coach Programı profesyonel koçluk süreçlerini profesyonellik seviyesinde açıklayan ve Profesyonel Koçluk, Yaşam Koçluğu, Öğrenci Koçluğu, Yönetici Koçluğu, Aile Koçluğu, İlişki Koçluğu vb. koçluk süreçlerinin tüm metotlarını ve ilkelerini Neuro semantic yaklaşımlarını da devreye sokarak öğreten kapsamlı bir  programdır.


A’dan Z’ye bütün koçluk alanlarında ileri düzey koçluk tekniklerini kapsayan bir programdır. Program sonunda gerekli bilgiyi ölçme değerlendirmeleri yapıldıktan sonra sertifika almaya hak kazanan  katımcılarımıza MTI (Mind Training İnstitute) tarafından Professional Certified Coach sertifikası verilecektir.


İlişki Koçluğu Eğitimi


İlişki koçluğu; Bireyin kendisiyle olan ilişkisini ve bu ilişkiden dışarı yansıyan görüntüsünü değerlendirmeye çalışır. Kişilerin birbirleriyle, kendileri ve bulundukları kurum arasında, kurumların birbiri ile ilgili iletişim ve davranış  şekillerini yeniden düzenlemesine yardımcı olan bir hizmettir.


İlişki koçluğunun önemli bir tarafı, bireyin kendisine uygun eşi veya arkadaşı seçebilmesi için kişinin kriterleri ve değerlerini  hesaba katarak, uygun kişinin seçiminin sağlanmasıdır. Doyumlu ve mutlu bir beraberlik, çiftler arasında bağımsızlık ve özgürlüğün eşit; bağlılığın gönülden, görevlerin karşılıklı olduğu ve sorunların yardımlaşarak elbirliğiyle çözüldüğü  bir ilişkidir. 


Kariyer Koçluğu Eğitimi


Zamanını en mükemmel yöneten, en doğru kararları veren, en mutlu yaşamı yaşayan, en mükemmel düşünen, her şeyden anlayan (sanat, politika, müzik, spor, siyaset vb.) vs… Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Ya da olmalı mı? Sonuçta koçluk sisteminde iletişim eşitlik temeli üzerinde kurulmuştur. Koçluk yapan ve koçluk alan (“danışan” kelimesi özellikle kullanılmamaktadır. Çünkü danışmak fiilinin özünde eşit bir yapılandırma yoktur.) kişiler özel ve kamusal alandaki statüleri ne olursa olsun koçluk görüşmesi sırasında eşit bir platformda buluşmuşlardır. Dolayısıyla koçun mükemmel bir yaşam yaşıyor olması gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır. 


Koçluk sistemi, doğru yapılandırıldığında bu çağın insanları için güzel olanaklar yaratmaktadır. Bu kadar yoğun bilgi bombardımanının, karmaşanın, değişkenliğin, hızın, stresin, baskının yaşandığı günümüz toplumunda kişiler; dış seslerden o kadar etkileniyorlar ki kendi iç seslerini duymalarına ve yollarını bulmalarına fırsat kalmıyor. İşte “koçluk” bu karmaşanın ortasında yolunu arayan bugünün insanlarına yönelik bir destek mekanizması olarak işlev görüyor. İnsanı hafifletiyor, umutlandırıyor, mutlandırıyor, netleştiriyor, değiştiriyor, cesaretlendiriyor ve harekete geçiriyor.


Koçluk becerilerini geliştirmiş kişiler için, Kariyer alanında devam etmek isteyenlere yönelik ileri düzey koçluk becerilerini içerir. 


Satış Koçluğu Eğitimi 


Daima durmaksızın satınız. Bunun için de satış sanatını bilmiyorsanız hemen öğreniniz. Zira, satmak artık bir sanat bir ilim haline gelmiştir. Dünyadaki tüm iş adamlarına buradan şu kelimeler ile seslenmek istiyorum. Satınız, daima satınız, hep satınız. Satmak günümüzde yepyeni bir ilimdir. Bu yüzden her ilim gibi usulleri, esasları, şekilleri, şubeleri, özellikleri vardır. Bu inkar edilemeyecek kadar açıktır. Satış pazarlama ile ortaya çıkar, yoksa önceden var olan bir şey değildir.


Bugün iş dünyasındaki hemen hemen herkes iki çeşit liderliğin olduğunu bilir; eski liderlik ve yeni liderlik. Eski liderlik insanları yönetmeye dayanıyordu. Yeni liderlik ise insanları olabilecekleri kadar iyi olmaları için güçlendirmeye dayanıyor. Yeni liderliğin asıl konusu mikro idare yapmaksızın yönetmek. Bunun için de koçluk, yani herhangi bir şirkette olabilecek en önemli şey olan rekabet becerisi gerekli. Ne yazık ki bu, nedense müdürlerin pek çoğunun yoksun olduğu, pek azının edindiği bir beceri. İşte bu kitap, bir satış müdürünün önce kendini, sonra da kendi gelişimleri için sorumluluk alıp sıradanlıktan sıra dışılığa geçiş yolculuğu yapmalarına yardımcı olarak başkalarını bir satış koçuna nasıl dönüştürebileceğini gösterir. Bu kitap, kendine koçluk yapabilen, çok verimli ve birbirine bağlı bir satış gücünü de beraberinde getiren bir satış koçluğu kültürünün neden ve nasıl oluşturulacağını gösterir.


Ücretsiz ön görüşme yapmak için bizden randevu almaniz yeterli olacaktir.


Koçluk eğitimleriyle ilgili detaylı bilgi için :


İzmir’deki Koçluk eğitimlerimiz için +90(232) 422 59 54 - +90(535) 667 32 24 numaralı telefondan 

ulaşabilirsiniz veya İzmir Koçluk Eğitimi için tıklayabilirsiniz.


İzmir Karşıyaka Koçluk eğitimlerimiz için +90(232) 369 50 81 - +90(532) 100 11 65 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir Karşıyaka Koçluk Eğitimi İçin tıklayabilirsiniz.


Muğla'daki Koçluk eğitimlerimiz için +90(252) 213 00 98 - +90(532) 100 11 65 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Muğla Koçluk Eğitimi İçin tıklayabilirsiniz.

Denizli'deki Koçluk eğitimlerimiz için +90(258) 213 0 999 - +90(532) 100 11 65 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Denizli Koçluk Eğitimi İçin tıklayabilirsiniz.


Antalya'daki Koçluk eğitimlerimiz için 0 242 323 73 15 yâda 0 (505) 445 15 31 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Antalya Koçluk Eğitimi İçin tıklayabilirsiniz.


Ankara Koçluk eğitimlerimiz için 90(312) 419 10 21 - +90(532) 207 68 06 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Ankara Koçluk Eğitimi İçin tıklayabilirsiniz.

Bu makale şu konularla ilgili olabilir : - - - -
Koçluk Eğitimleri başlıklı 1980 kişi tarafından okundu ve kişi tarafından yorumlandı

Ayrıntılı Bilgi İçin Biz Sizi Arayalım

  
 
 

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bir Yorum Yazın