• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Kurumsal Koçluk

Kurumsal Koçluk Eğitimi

Kurumsal Koçluk

Koçluk(Coaching) en kısa ve öz anlatımla; istenen performansa ulaşmak için koç (coach) ve danışan (coachee) arasında kurulan planlı bir gelişim ilişkisidir. Hayallerimizi hedeflere dönüştüren ve bizi adım adım yaratmak istediğimiz geleceğe taşıyan bütünsel bir sistemdir. Kişilerin ya da kurumların, olmak istedikleri konumla bulundukları konum arasındaki mesafeyi geleceğe odaklanarak ve eyleme geçerek kapatan bir sistemdir. Koçluk,performans geliştirmede ve her türlü öğretinin kazanılmasında en hızlı yöntemdir. Koçluk sürecinin başlangıcı, ortası ve ölçülebilir sonuçları ile sınırları vardır. Koçluk uygulayan kurumlar, çalışanlarının vizyonları ile organizasyonun vizyonu arasındaki uyumu sağlar ve bireysel performanslarını artırarak kurumsal hedeflerine kolaylıkla ulaşırlar. Koçluk sisteminin kurulması ve koçluk ortamının yaratılması için önce kurumlarla bir dizi görüşme yapılmaktadır. Bu g

Kurumsal Koçluk Nedir ?

Kurumsal Koçluk

Dünyada 22 farklı ülkede 24.000 Koç hem kurumlara hem bireylere koçluk hizmeti vermektedir. Koçluk çalışması 1970’li yıllarda hem spor alanında yapılan çalışmalarda hem de şirketlerde çalışan kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda kendini göstermiştir. Talebin gittikçe artması, Koçluk çalışmasının etkisinin hızlı, kalıcı, gözle görülebilir ve ölçülebilir etkisinden dolayı gittikçe çok daha istenilen ve tercih edilen çalışmalar arasında kendisini göstermektedir. Öncelikle Koçluk çalışmasını tanımlamakta yarar görüyorum. Her şeyden önce Koçluk, kişilerin ve kurumların kendilerini analiz etmelerini, değişmelerini ve gelişmelerini sağlayan süreç çalışmalarıdır. Kişilerin veya kurumların bulundukları yerden istedikleri yere ulaşmalarına sağlayan çalışmalardır. Koçluk çalışmasında en önemli noktalardan biri hedefli yaşamak, hedefe ulaşma becerilerini geliştirmektir. Kişilerin ve kurumların güçlü yönlerini fark etmel