• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Yaşam Koçluğu

Yaşam Koçluğu Kursu

Yasam Koçlugu

Koçluk programi hedeflere doğru bir yönlendirme programı olup katılımcının is, özel ve sosyal hayatında denge oluşturarak kendini gerçekleştirmesine, bununla beraber kendisiyle ilgili farkındalığın artmasına, insanlar arası ilişkilerde daha başarılı olmasına, liderlik becerilerinin artmasına, katkıda bulunur. Koçluk kisinin, kendine daha fazla zaman ayırmasına ve geleceğine ilişkin daha net plan yapmasına yardımcı olmak, güçlü ve zayıf yanlarını keşfederek, kendini sorgulayan, çözümlerini üreten, kendi kendini yeniden yapılandırmasına, sürekli ve sonu gelmez öğrenme yöntemlerinden biridir. Yasam Koçluğu, danışan ve yaşam koçunun oluşturduğu ittifak sonucunda hedefine ulaşır. Bu koç-danışan ilişkisinin sürekliliği gelişim için danışana güç verir. Kendisini yalnız hissetmemesini sağlar ve arkasında onu destekleyen, onu anlayan biri olduğunu ona her an hatırlatır. Yasam koçluğu, kisinin kendisini bulmasını, kendisini en iyi şekild

Yaşam Koçluğu Sertifika Programı

Yasam Koçlugu

“Coach” Fransızca kökenli bir sözcüktür. Anlamı insanları bir yerden diğerine taşıyan araç, araba’ dır. ”Coach” kelimesi 1840’ larda özel öğretmenler için kullanılırdı. 1889 ve sonrasında ise sporcuları eğiten kişiler için kullanılmaya başlandı. Kendi liderlik tarzını oluşturma anlamında ise 1985 yıllarında Dr. Dick Borough tarafından kullanıldı. Daha sonralarda giderek popülaritesi arttı ve koçluk okulları bile açıldı. Şu an 30 ülkede yaklaşık 7000 üye bu alanda çalışmaktadır. Böylesine hızlı yayılmasının nedeni, kısa zamanda çok etkili sonuçlar elde etmesidir. Kısaca tarihçesini verdikten sonra NLP ile ilişkisini açıklayabiliriz. NLP Nöro Linguistik Programlama (sinir dili programlaması) bilinci ve bilinçaltını etkin bir duyarlılıkla kullanmaya yöneliktir. Zihinsel sürecin işleyişini yeniden yapılandırmayı hedefler. Bu hedeflere ulaşmak için bir dizi stratejiler belirler. Zihnimizi ve nasıl düşündüğümüzü irdeler. Dili nasıl kullandığımızı ve iletişimdeki yerini ve sonuçlar

Yaşam Koçu Nasıl Çalışır?

Yasam Koçlugu

Yaşam koçluğuyla ilgili çeşitli tanımlar olmakla birlikte,etkili bir yaşam koçluğu genelde aşağıdaki özellikleri içerir: Olduğunuz yerden varmak istediğiniz noktaya ulaşmanız içinteknikler ve basit stratejiler, Olumlu olmayan, güçlendirmeyen düşünce kalıplarınıayıklamanız için teknikler, Pozitif sonuçlar elde etmeniz, geçmişe değil geleceğeodaklanmanız için destek, Hayatınızı daha anlamlı kılmanız, kendi seçimlerinizi yapmanıziçin kolay uygulamalar, Sizi başarıya götürecek gerekli becerileri geliştirmeniziçin destek. Yaşam Koçluğu Kimler İçindir? Düşlerini ve tutkularını hayata nasıl geçireceğini bulmayaçalışanlar, Hayatlarına yeni bir yön vermek isteyenler, Durumlarından m

Kişisel Yaşam Koçluğu

Yaşam Koçluğu

En basit ve yalın tanımı ile “yol arkadaşlığıdır.” Hayallerinize, isteklerinize, gerçekçi hedeflerinize ulaşmak için bir tür yolculuk yaparsınız. İstediğiniz yere en sağlıklı, hızlı ve etkin şekilde ulaşmanızı sağlar. Koçunuz; yol arkadaşınız olarak kendi potansiyelinizi keşfetmenizi ve ortaya çıkarmanızı destekler. Sizi motive eder. Hedeflerinize giden yolda kendinize inşa ettiğiniz duvarları,görmenizi sağlar. Farkındalığınızı artırır. Olaylara, kişilere bazı teknikler kullanarak farklı açılardan bakmanız için yardımcı olur. Kısacası; hedeflerinize ulaşmanızın yanı sıra kişisel gelişiminize katkı sağlar. Yaşam kalitenizi artırmanız için çalışır. Koç doğru ve güçlü sorular soran bir yol arkadaşıdır.Problemlerin çözülmesi veya geliştirilmesi gereken konularda neler yapılması gerektiğini hazır olarak sunan değil,çözümü doğru sorular sorarak danışanın kendini keşfetmesini sağlayan iyi bir dinleyici ve gözlemcidir. Danışanı farklı bakış,açısından baktıran

İzmir Yaşam Koçu

Yaşam Koçluğu

Yaşam koçluğu kişinin belirlediği gerçekçi hedeflere bir plan dâhilinde ulaşmasını sağlayan çözüm odaklı profesyonel bir hizmettir. Yaşam koçluğu 90 lı yıllarda ABD ve İngiltere’de uygulanmaya başlamış, daha sonra tüm dünyaya yayılarak modern dünyada kişisel gelişim ve eğitim sektörünün bir parçası olmuştur. Yaşam koçluğunun amacı sağlıklı kişilerin ihtiyaç, istek ve değerlerini temel alarak yaşamında bulunduğu yerden olmak istediği yere ulaşması için yaratıcı stratejiler oluşturmasını ve bunları eylem adımlarına dönüştürerek hedeflerine ulaşmasını sağlamaktır. Yaşam koçluğu bir süreçtir. Bu süreç sizi daha mutlu, başarılı ve sağlıklı yapmak üzerine kurgulanıp hayata geçirilir. Yaşam koçu bu süreçte sizi motive eden hedefe giden yolda var olan ve asıl önemlisi de kendi oluşturduğunuz engelleri görmenizi ve ortadan kaldırmanızı sağlayan

Yasam Koçlugu Hizmeti

Yaşam Koçluğu

Yaşam Koçluğu kişisel hedeflerine ulaşmalarında bireylere bir yol haritası sunar. Alanlarında başarılı olmuş binlerce insanın, yaşamları boyunca elde ettikleri deneyimleri danışanlara aktarır. Bu deneyimlerin ortak özelliklerini araştırır ve bireylerin kullanabilecekleri stratejiler haline çevirir. Yaşam koçluğu eğitimi ; profesyonel bir yol arkadaşlığıdır. Hayatınızda yolunuza çıkan engelleri zorlanmadan aşmanıza ve hayat kalitenizi arttırmanıza yardım eden bir sistemdir. Hayallerinizi hedeflere dönüştürmenize ve hedeflerinize doğru adım adım ilerlemenize yardımcı olur. Kendinizi keşfetmenize ve hayatınızda fark yaratmanıza yardımcı olur. Yaşam Koçluğu Eğitimi Neler Kazandırır • Kişisel farkındalığını artırır • İş ve özel yaşam arasında daha iyi bir denge yaratır. • Hedeflere ulaşmayı engelleyen tutum ve davranışları keşfe

Profesyonel Yaşam Koçluğu Eğitimi

Yaşam Koçluğu

Hayat, iş, eylem, koşuşturmaca, eğlence, arkadaşlık, dostluk, gelir/gider, harcamalar vs derken günlük yaşam çarkının içinde yuvarlanıp duruyoruz. Hayat, iş, eylem, koşuşturmaca, eğlence, arkadaşlık, dostluk, gelir/gider, harcamalar vs derken günlük yaşam çarkının içinde yuvarlanıp duruyoruz. Kimi zaman gülüyor, kimi zaman üzülüyoruz. Güldüğümüz anlar genelde zorluklarımızı halledebildiğimiz; yüzümüzdeki güllerin solduğu anlarsa üstesinden gelemediğimiz alanlar. Tüm iyi niyet ceketimizi giysek de üzerimize, bir yerlerden omuzlarımıza düşen ağırlıkların altında titreyebiliyor yorgun düşlerimiz. Ah ne ağırdır o yüreği üşüten damlalar... Bir de serinleten çiselemeler var bilir misiniz? Dar anlarınızda, ciğerlerinize çektiğiniz kocaman bir nefestir o çisiltiler. İşte o çiselemelerden bir tanesi... geçmişte zaman kaybettiğini düşünenler ve biryerlerden yeni bir hayata başlamak isteyenler için... meslek edinme şansı.... Yaptığımız işi daha i

 1 2