• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

İlişki Koçluğu Sertifika Programı

Iliski Koçlugu

Hayatımızın temelinde ilişkilerimiz yer alır. Dışarıdan ihtiyaç duyduklarımızı karşılayan, bizi biz yapan ilişkilerimizdir. Onlar ile gelişir; dönüşürüz. Bu nedenle, ilişkilerimizin dengeli ve sürdürülebilir; kendimiz, değerlerimiz ve yaşam biçimlerimiz ile uyumlu olmaları, hayat tatminimiz açısından önceliğimizdir. İlişki becerilerimizi, ilk kez ebeveynlerimi aracılığıyla birebir yaşayarak ya da onları gözlemleyerek öğreniyoruz. Bu becerileri aldığımız/modellediğimiz kişiler, sağlıklı ya da sağlıksız bireyler olabiliyorlar. Özellikle sağlıksız bireyleri modellemişsek, bu hayatımızın devamındaki ilişkilerde de kendini gösterebiliyor. Bazı insanlar mutlu, dengeli, tatminkar ilişkiler yaşarlarken bazıları neden mutsuz, dengesiz ve tatminsiz ilişkileri sürdürmeye devam ediyorlar? Acı veren bir ilişki, dayanılmaz boyuta vardığında, ayrılığı da beraberinde getiriyor. Kendimizi korumak için doğal savunma mekanizmamız harekete geçiyor; bu olumsuz tecrübeyi ileriki tecrübelerimiz iç

İlişki Koçluğu

Iliski Koçlugu

İlişki koçluğu programımızla yaşantınıza sihirli bir şekilde dokunabilirsiniz. Hipnoz uygulamalarıyla istediğiniz sonuçlara ulaşabilir, bilinçaltı korku ve kalıplarınızı kolayca geride bırakabilirsiniz. İnsanın sahip olduğu ilişkiler, yaşamını, psikolojisini ve yaşam tatminini etkileyen kritik bir özelliğe sahiptir. Bazen isteklerimiz olur, o anda hayal ettiğimiz kadar mutlu olmadığımızı, gerçek isteğimizin bu olmadığını fark ederiz. Yaşantımızda zaman zaman işler istediğimiz gibi gitmez. Cevabını veremediğimiz sorular sorarız kendimize. İstediğimiz gibi olmuyordur, birşeyler engel oluyordur sanki. Zamanın hızı içerisinde akıp giderken yaşam, birşeyleri değiştirmeye fırsat bulamamışızdır. Yaşadığımız ilişkilerin kalitesi, bazen bizleri depresyona sürüklerken bazen de en mutlu zamanları yaşamamızıs ağlar. Akla gelebilecek pek çok ilişkide yaşanan sıkıntılarda,

Aile Koçluğu

Aile Koçlugu

Anne- baba olmanın tüm sorumluluğu ile aileye katıldığı andan sonra ömür boyu süren çocuklarımızın sorumluluğu ile mutlu bir aile olmak için, değer üreten, iletişim ile ilişkinizi geliştirmek için; AİLE KOÇLUĞU eğitimlerinden sizde faydalanabilirsiniz. Anne-baba için koçluk hizmeti, (aile ve ilişki koçluğu) ebeveynlere destek olan, çözüm odaklı bir eğitimdir. Aile koçluğu eğitim size; olumlu bir bakış açısıyla aile, sevgi ve mutlu yasam hedefleri ile ilerleyen aktif bir gelişim süreci sunacaktır. Aile koçluğunda öncelik anne ve babanın bireysel farkındalıkları, gelişimleri, iletişimleri, birbirleri ve çocukları ile ilişkileridir. Ebeveynlerin öz farkındalık kazanarak daha etkin aile içi iletişim kurmalarını, çocuklarına daha iyi örnek olmalarını ve aile bağlarını güçlendirmelerini destekleyen bir çalışmadır. Günümüzde aile içi sorunların çoğu iletişim eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Bundan dolayı iletişim, ebeveyn koçluğunun ana çalışma alanıdır. Aile

Koçluk Hakkında

Koçluk

Koçluk, bireyin kişisel gelişiminde, yeteneklerini ve ilgi alanlarını fark etmesinde, hedeflerini belirginleştirmesinde, davranış ve duygularını kontrol altında tutabilmekte, kendi iç sesini dinleyip doğru karar vermekte oldukça etkili bir yöntemdir. Koçluk eğitimlerinin temel amacı; bireyin hedeflerini belirleyip hedeflerine kısa zamanda ulaşmasını sağlamak, bu yönde karşılaşılan sorunların çözülmesinde yardımcı olmak, olay ve durumlara farklı yaklaşım ve bakış açıları getirmek, davranış biçimlerini geliştirmek, hedeflere ulaşmakta önümüze çıkan fırsatların etkin ve doğru kullanılmasını sağlamak, ayni zamanda öğrenme ve kavrama yeteneğini geliştirmektir. Koçun bireyi tüm bu yönlerde geliştirmek için yapması gerekenler; hedeflerin doğru belirlenmesi için kişinin kendini ve potansiyelini fark etmesini sağlamak ve bu anlamda bireye gereken cesareti sunmak, elde edilecek sonuçları hızlandırmak amaçlı yapılan etkinliklere odaklanmayı sağlamak ve hızlandırmak, ulaşılması

Koçluk Eğitimleri

Koçluk

Ülkemizde gün geçtikçe daha sık duyulmaya başlanan koçluk kavramı kişinin performansını artırmayı amaçlayan bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Yöneticiliğin bir boyutu olarak kurum içinde kullanılabilen koçluk, aynı zamanda danışmanlar tarafından her kesime hitap eden bir hizmet olarak da sunulabiliyor. Pfizer, Unilever, American Express, Philips gibi dünya devlerinin yöneticileri koçluk yöntemlerinden faydalanıyorlar. Birçok şirket hızla değişen dünyamızda eğitimli iş gücünün geleneksel yöneticilik modeliyle idare edilemeyeceğinin bilincine varmış durumda. Bu da liderlik kavramı ile birlikte koçluk kavramını beraberinde getiriyor. Koçluk en kısa ve öz anlatımla ‘istenen performansa ulaşmak için koç (coach) ve danışan (coachee) arasında kurulan planlı bir gelişim ilişkisi’ olarak tanımlanabilir. Amacı danışanın kendi belirlediği hedefe, koçun desteğiyle ulaşması ve sorunlarının üstesinden tek başına gelmeyi öğrenmesidir. Süreç boyunca danışan kendisini d

Koçluk Hakkinda Bilgi

Koçluk

Koçluk, Kendinizi tanımaya ve keşfetmenize yardımcı olur. Değişim ve dönüşümlerin dıştan içe değil içten dışa olduğunu gösterir. Mutluluğun dışarıda aranmamasını ve eğer içsel huzurunuz varsa mutluluk ve kişisel zenginliğin olduğunu kavramanıza yardımcı olur. Mutlu yaşam becerisini arttırmaya, içsel kaynaklarınıza ulaşmaya, kaynakları istenildiği biçimde ve süreklilikte kullanmanıza, hayatınızda yapmak isteyip de yapamadığınız çalışmalar ve davranışlar için aksiyon planı yapmanıza ve her şeyden önce sahip olduğunuz değerlerinizin olduğuna ve bunlarla mutlu olmanıza yarayan, bireylere ve kurumlara destek sağlayan özel bir kişisel gelişim süreç programıdır. Hayatın bir dengeden ibaret olduğunu ve ancak buna sahip olursanız bedensel, ruhsal ve zihinsel zenginlik ve bolluğa ulaşmanıza imkân olduğunu görmenizi sağlayan çalışmalardır. Koçluk bir farkındalık kazanma

Koçluk Eğitimleri

Koçluk

Koçluk sözcüğü yönetim dünyasında ne anlama gelir? Bir koç olarak davranış sergileyen yönetici koçluk yaptığı kişiye yardımcı olmaktadır, ancak iş dünyasında koçluk yapmanın öyle bazı özel unsurları vardır ki, bir futbol koçu ya da şarkıcı koçu bunları kullanmıyor olabilir. Koçluk nedir, ne değildir? Koçluk bireyin ya da kurumların gelişimine katkıda bulunma fırsatıdır. Bu iki taraflı partnerliktir. Koçluk yapılan kişinin potansiyelini azamiye çıkarıp hedeflerine varmasına yardımcı olmak amacıyla, her iki taraf da bilgi ve deneyim paylaşımında bulunurlar. Koçluk nedir? • Öğrenme ve gelişim aracıdır. • İnsanları ve kurumları hedeflerine ulaşması için kılavuzdur. • Kararlaştırılmış sonuçlara ulaşmak amacıyla, karşılıklı deneyim ve kanaat paylaşımıdır. Koçluk ne değildir? • Herhangi bir kişinin davranışlarını ya da hareketlerini düzeltme imkanı