• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Koçluk Seminerleri

Koçluk

Koçluk koç ve koçluk alan kişi arasında oluşturulan profesyonel bir paylaşım sürecidir. Bireylere ve kurumlara destek sağlayan özel bir süreç programıdır. Koçluk, kişinin yasama dair farkındalığını, mutlu ve başarılı yasama becerisini arttırmaya, içsel kaynaklarına ulaşma, kaynakları istenildiği biçim ve süreklilikte kullanmasına destek sağlayan özel bir süreç programıdır. Koçluk; güçlü soru sorma becerilerini geliştirmeyi, koçluk alanında kalarak kişilerin kendi kaynaklarını harekete geçirmeleri ve gerçekte ne istediklerini, bu isteklerine nasıl ulaşabileceklerini, kararlılıkla sonuca ulaşmak üzere bu isteklerini nasıl sürdürebileceklerini ve ulaşılacak sonucun net tanımını nasıl yapabileceklerinin yaklaşımlarını ortaya koyan bir disiplindir. Kim Bir Koçla Çalışır? . Kariyer kararları almak isteyenler . Meslek seçiminde kararsızlık

İzmir Koçluk Eğitimi

Koçluk

Koçluk, bireylere ve kurumlara destek sağlayan gelişim ve değişim sunan özel bir süreç programıdır. Koçluk, koç ve danışanı arasında oluşturulan profesyonel bir paylaşım sürecidir. Koçluk ile bireyler kendi içsel farkındalığını ortaya çıkararak, performanslarını en üst seviyeye taşıyarak, hedeflerine daha rahat bir şekilde ulaşabilirler. Günümüzde insanlar hedef belirlemek, potansiyellerini keşfetmek, çabalarını etkin hale getirmek için tarafsız bir uzmana ihtiyaç duyarlar. Başarılı birçok işadamı, sporcu ve sanatçı bir koçla çalışmayı tercih etmektedir. Koçluk, bireylerin gelişimini hızlandırmak amacıyla yapılandırılmış, etkileşimli bir süreçtir. Öğrencinin performansını ya da davranışını düzeltmeye odaklanmıştır. Koçluk, kişilerin içindeki potansiyelin, anlamlı ve önemli amaçlara ulaşmak için ortaya çıkmasını kolaylaştırmaktır. Kişilerin daha iyi hedef belirlemesine ve sonra da o hedeflere ulaşmal

Koçluk Programi

Koçluk

Koçluk, kişilerin ya da kurumların, olmak istedikleri konumla bulundukları konum arasındaki mesafeyi, geleceğe odaklanarak ve eyleme geçerek kapatmasının sistemidir. Koç ve danışan ilişkisini diğer ilişkilerden ayıracak en önemli özellik Koç'un yanıtlara sahip olmaması yanıtları danışanın kendi içinde bulamasını sağlamasıdır. Koç her görüşmede sorular sorarak bireyin yanıtlarını bulmasına yardımcı olur. Dışarıdan alınan destek çekildiğinde sistem çökmez. Birey, benzer sorunlarla karşılaştığında sorunu kendi kendine bulma ve çözme becerisine sahip olur. Tıpkı bir adamın balık tutmayı öğrenerek hayati boyunca balık yiyebileceği gibi koçluk ilişkisiyle danışan kendi kariyerini kendi yönetebilecek beceriyi kazanarak büyük ölçüde kendi kendisinin koçu olabilir. İşte bu nedenle koçluk en sağlıklı kariyer desteği olarak görülmektedir. Koç tavsiye ve önerilerde bulunmaz, yönlendirme yapmaz ayrıca yanıtlara da sahip değildir. Bu çok öneml

Koçluk Eğitimi

Koçluk

Koçluk sözcüğü yönetim dünyasında ne anlama gelir? Bir koç olarak davranış sergileyen yönetici koçluk yaptığı kişiye yardımcı olmaktadır, ancak iş dünyasında koçluk yapmanın öyle bazı özel unsurları vardır ki, bir futbol koçu ya da şarkıcı koçu bunları kullanmıyor olabilir. Koçluk nedir, ne değildir? Koçluk bireyin ya da kurumların gelişimine katkıda bulunma fırsatıdır. Bu iki taraflı partnerliktir. Koçluk yapılan kişinin potansiyelini azamiye çıkarıp hedeflerine varmasına yardımcı olmak amacıyla, her iki taraf da bilgi ve deneyim paylaşımında bulunurlar. Koçluk nedir? • Öğrenme ve gelişim aracıdır. • İnsanları ve kurumları hedeflerine ulaşması için kılavuzdur. • Kararlaştırılmış sonuçlara ulaşmak amacıyla, karşılıklı deneyim ve kanaat paylaşımıdır. Koçluk ne değildir?

Kişisel Koçluk

Koçluk

Yaşam koçluğu; psikolojik problemi olmayan ve yaşamında normal davranışlar sergileyen bireylerin hedeflerine daha hızlı ve etkili ulaşmasına yardımcı olmak amacıyla verilen profesyonel bir, kişisel gelişim hizmetidir. Yaşam koçu, Psikologların veya Psikiyatrinin uzmanlık alanına giren anormal davranışlarla, psikolojik hastalıklarla ve psikolojik problemlerle ilgilenmez. Normal davranış sergileyen insanların hayatında nasıl daha başarılı olabileceğiyle ilgilenir. Tedavi edici değil geliştiricidir. Günümüz koşulları hızlı değişimlere ayak uydurmamızı zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle bireyler iş yaşamında ve özel hayatlarında profesyonel desteğe ihtiyaç duyabilirler. Yaşam Koçluğu kişisel hedeflerine ulaşmalarında bireylere bir yol haritası sunar. Alanlarında başarılı olmuş binlerce insanın, yaşamları boyunca elde ettikleri deneyimleri danışanlara aktarır. Bu deneyimlerin ortak özelliklerini araştırır ve bireylerin kullanabilecekleri stratejiler haline çevirir. &

Koçluk Nedir?

Koçluk

İnsanlar asla olmayacak, başarılamayacakmış gibi görünen şeylerin bir koç desteğiyle nasıl basit yollarla başarılabildiğini, daha yeni yeni anlamaya başlıyorlar. Koç, daha çok hayal kurmanıza sonra da hayallerinizi gerçeğe dönüştürmenize yardımcı olur. Size aklınıza bile gelmeyecek yepyeni bir yasam biçimi alternatifi hazırlar. Koç kendinizle bağlarınızı güçlendirir. Size dışarıdan bakan dürüst bir göz olarak kendinizi daha yakından keşfetmenize ve bilinçli şekilde pozitif yönde değiştirmenize yardımcı olur. Koçun temel amacı; içinizdeki en iyiyi, en mükemmeli ortaya çıkarmanızı sağlamaktır. Koç nasıl biridir? Koç sizin dostunuz olan, size önem veren biridir. Koç. Sizin için kendini mümkün olanın en iyisini yapmanıza adamış bir kişidir. Size, sizin iyiliğinize meydan okur, kancadan kurt

Koçluk Hakkında

Koçluk

Koçluk, bireyin kişisel gelişiminde, yeteneklerini ve ilgi alanlarını fark etmesinde, hedeflerini belirginleştirmesinde, davranış ve duygularını kontrol altında tutabilmekte, kendi iç sesini dinleyip doğru karar vermekte oldukça etkili bir yöntemdir. Koçluk eğitimlerinin temel amacı; bireyin hedeflerini belirleyip hedeflerine kısa zamanda ulaşmasını sağlamak, bu yönde karşılaşılan sorunların çözülmesinde yardımcı olmak, olay ve durumlara farklı yaklaşım ve bakış açıları getirmek, davranış biçimlerini geliştirmek, hedeflere ulaşmakta önümüze çıkan fırsatların etkin ve doğru kullanılmasını sağlamak, ayni zamanda öğrenme ve kavrama yeteneğini geliştirmektir. Koçun bireyi tüm bu yönlerde geliştirmek için yapması gerekenler; hedeflerin doğru belirlenmesi için kişinin kendini ve potansiyelini fark etmesini sağlamak ve bu anlamda bireye gereken cesareti sunmak, elde edilecek sonuçları hızlandırmak amaçlı yapılan etkinliklere odaklanmayı sağlamak ve hızlandırmak, ulaşılması

 1 2 3