• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

İzmir Koçluk Merkezi

Koçluk

Kişilerin ya da kurumların, olmak istedikleri konumla içerisinde bulundukları konum arasındaki mesafeyi geleceğe odaklanmak suretiyle ve eyleme geçerek kapatmayı hedefleyen bir sistemdir. Koçluk,performans geliştirme konusunda ve her çeşit öğretinin elde edilmesinde en hızlı sonuç alınan yöntemdir. Koçluk sürecinin başlangıç noktası, ortası ve ölçülebilir sonuçları ile sahip olduğu sınırları vardır. Koçluk faaliyetini etkin olarak uygulayan kurumlar, çalışanlarının vizyonları ile organizasyonun vizyonu arasındaki uyumu kurar ve bireylerin performanslarını artırarak kurumsal hedeflerine kolaylıkla ulaşmalarını sağlarlar. Koçluk sisteminin kurulması ve koçluk ortamının oluşturulması adına önce kurumlarla bir takım görüşmeler yapılmaktadır.Bu görüşmeler, CEO'da dâhil olmak üzere tüm çalışanları kapsamaktadır. Görüşmelerin