• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

İzmir Koçluk

Koçluk

Koçluk Nedir? Koçluk, gerek kişilerin gerekse kurumların daha güçlü hedefler belirlemesini, proaktif kararlarla olumlu farklar yaratan girişimlerde bulunmasını, kişisel zenginliklerini ve olası potansiyellerini daha etkin kullanmasını amaçlayan süresi, çalışma prensipleri, sistemi olan bir yol arkadaşlığı sürecidir. Koç Kimdir? Koç, bu yol arkadaşlığında sürece hâkim olan,sezgileri ile çözüme odaklanabilen, kişinin başarısına engel olan kritik gedikleri görebilen, gördüğü bu kritik gedikleri aşması konusunda gerekli eylemleri planlayabilen ve değişimleri takip edip süreci izleyen kişiye denir.Koç, kişi ve kurumlara gelecekte bulunmak istedikleri yer ile an itibariyle bulundukları konum arasındaki boşluğu (kritik gediği) doldurarak, olumlu farklar ve zenginlikler yarat